kan jeg jobbe i spania?

Kan jeg jobbe i Spania?

Kan jeg jobbe i Spania? – Som norsk EØS-borger har du muligheten til å søke på alle stillinger som utlyses i et EØS-land, med mindre det er spesielle krav til språkkunnskaper eller stillinger i det offentlige som krever statsborgerskap. De samme betingelsene gjelder for deg som for borgerne i landet du søker arbeid i.

Når du arbeider eller er selvstendig næringsdrivende i et annet EØS-land, har du rett til å bo der. Hvis du planlegger å bli i landet i mer enn tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse fra landets myndigheter. Hvis du skal arbeide i et annet nordisk land, trenger du ikke søke om arbeids- og oppholdstillatelse.

For å finne jobber i Europa kan du besøke NAVs nettsider og for å finne jobb i spania finne du også stillinger inne i vår portal, på NAVs sider vill du også finne informasjon om medlemskap og folketrygd. EUs portal – Eures – har også en database med nyttige opplysninger om alle EØS-land, inkludert informasjon om arbeidsmarkedet, skatteregler og sosiale rettigheter.

For ungdom som ønsker å finne sommerjobber eller kortere arbeidsopphold i utlandet, kan du besøke Aktiv Ungdom eller EUs ordning, «Din første Eures-jobb». Hvis du er mellom 18 og 35 år, kan du få støtte til jobbintervjuer, flytteutgifter, språkkurs og anerkjennelse av dine kvalifikasjoner.

Husk at hvis du skal arbeide eller studere i et annet EØS-land, har du rett til å bo der. Du kan begynne å arbeide uten å ha alle formaliteter i orden, men hvis arbeidsoppholdet varer mer enn tre måneder, må du kontakte det lokale politiet eller innvandringsmyndigheter for å få oppholdstillatelse.

Kan jeg jobbe i Spania?
Kan jeg jobbe i Spania?

Når det gjelder trygderettigheter, bør du være medlem av trygdeordningen til det landet du arbeider i. Hvis du sendes ut av et norsk selskap til et annet EØS-land i inntil tolv måneder, skal du være medlem av norsk folketrygd. Helfo har ansvar for Europeisk helsetrygdkort og refusjonsordninger innenfor EU/EØS-området.

Hvis du oppholder deg midlertidig i utlandet, har du fortsatt skatteplikt i Norge. Hvis du skal arbeide i utlandet sammenhengende i mer enn ett år, kan du be om nedsatt skatt. Du må levere selvangivelse til Norge i minst tre år etter at du har flyttet til utlandet. Kontakt ditt lokale ligningskontor eller besøk Skatteetatens nettsider for mer informasjon.

Når du flytter til utlandet, er det regler for når du skal melde flytting. Kontakt ditt lokale folkeregister for å få nødvendige skjemaer. Du må også kontakte ditt lokale ligningskontor.

Oppsummert – Kan jeg jobbe i Spania? Du kan som norsk EØS-borgere i utgangspunktet søke alle jobber som er lyst ut i et EØS-land, men det kan være unntak for spesielle stillinger i det offentlige eller bestemte krav til språkkunnskaper. Hvis du arbeider eller er selvstendig næringsdrivende i et annet EØS-land, har du rett til å bo der. Hvis du planlegger å være i landet i mer enn tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse fra landets myndigheter. Du kan jobbe i et annet nordisk land uten arbeids- og oppholdstillatelse.

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/fakta-115259/arbeid_europa/id685163/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

📩 Få tips, nyheter og jobbtilbud fra Spania på epost!

Ved påmelding aksepterer du mottak av nyheter og jobbtilbud.
Du kan melde deg av når som helst.