right, advocacy, lex-4703922.jpg

Informasjon om arbeidstilatelse og skatt i Spania

1. ID nummer – NIE (Número de identidad de extranjero)

Hvis planlegger å oppholde deg i Spania over en lengere periode, grunnet studier eller jobb eller om du skal investere i eiendom, bør du priotiere å søke om NIE-nummer (identifikasjonsnummer for utlendinger)

Hva er NIE?

Fra et lovgivningsmessig synspunkt er utlendingsidentifikasjonsnummeret (NIE) regulert av artikkel 206 i forordningene om organisk lov 4/2000, om rettigheter og friheter til utlendinger i Spania og deres sosiale integrering, godkjent ved kongelig resolusjon 557/2011 , 20. april. Som navnet indikerer, er NIE et personlig, unikt og eksklusivt nummer som, for identifiseringsformål, tildeles alle utlendinger (både EU-borgere som tilhører EU og ikke-EU-borgere). Målet med NIE er å kunne identifisere utenlandske statsborgere. Analogt med DNI for spanske statsborgere, består den av en bokstav, syv tall og en bekreftelseskode. For eksempel kan en NIE være Y1234567Z. Det er Politidirektoratet som har ansvaret for utstedelsen. Som vi har forklart, brukes NIE for å identifisere utlendinger, og det må fremgå av all dokumentasjon som disse personene behandler for spanske myndigheter i noen av de vanlige prosedyrene som noen kan gjøre i hverdagen.

Eksempler der du trenger et NIE-nummer:

 • For å kjøpe eller selge et hus, garasje eller tomt.
 • For å kjøpe eller selge en bil eller motorsykkel.
 • For å ta førerkortbevis.
 • For å obbe som ansatt i enhver bedrift.
 • For å opprette ditt eget selskap / konsulentselkap.
 • For å kunne betale skatt
 • For å få tilgang til trygd og det offentlige helsesystemet.
 • For å opprete enen leieavtale av vann, strøm eller gass i en bolig.
 • For å opprette mobilabonement, leie bolig og andre leiekontrakter osv.

Oppsummert er NIE nødvendig for å utføre enhver type juridisk operasjon eller økonomisk transaksjon. Derfor er en av de første prosedyrene som en utlending som ønsker å bo og jobbi i Spania i en viss periode, å skaffe seg NIE så snart som mulig.

Hordan skaffer jeg meg NIE-nummer?

Søknad skal foretas personlig på politistasjonen eller ved å gi en notarialbekreftet fullmakt i favør av en representant, vi kan sette deg i kontakt med ulike selskap som assisterer med slike ærenden på dine vegne.

Hvor raskt kan jeg forvente meg å få NIE-nummeret mitt?

NIE-nummeret utstedes sjeldent på dagen. NIE nummeret må som regel hentes dagen etter søknadsprosessen ved personlig oppmøte av søkeren eller av en person med fullmakt (de må ta med ID og fullmakt).

Det går også å søke om NIE nummer på den spanske ambassade i Oslo.

Kontakt info Spanske ambassaden:

Slik kommer du deg til ambassaden
Halvdan Svartes gate 13
0268 0slo

Postadresse
Spanske ambassaden
Postboks 4022 AMB
0244 Oslo
NORGE

Kontakt
Telefon: +47 22 92 66 90
Faks: +47 22 92 66 96
E-post: emb.oslo@maec.es

Slik kommer du deg til ambassaden med offentlig transport
Buss 30 (Bygdøy via Bygdøynes)
Buss 31 (Snarøya)
Nærmeste bussholdeplass heter Olav Kyrres Plass. Begge bussene har flere stopp i Brugata, Jernbanetorget, Nationaltheatret og Solli Plass.

Trikk 12 (Majorstuen)
Nærmeste trikkeholdeplass til ambassaden heter Frogner Plass.​

INFO KILDE: DEN SPANSKE AMBASSADEN I OSLO

Skatteregler

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke skatt.

Kilde: skatteetaten.no Les artikkel.

Skatteplikt til Norge når du bor i Spania

 • Skatteplikt før du er skattemessig emigrert
 • skatteplikt til Norge for alle inntekter og all formue (i Norge og i andre land) på samme måte
 • som når du bodde i Norge
 • plikt til å levere en fullstendig utfylt skattemelding
 • Skatteplikt etter at du er skattemessig emigrert
 • skatteplikt til Norge bare for visse typer inntekt og formue
 • F.eks. pensjon, uføreytelser, fast eiendom i Norge, aksjeutbytte fra norske selskaper
 • plikt til å levere skattemelding for det som er skattepliktig til Norge
 • Skatteplikten til Norge kan være begrenset av reglene i skatteavtalen mellom Norge
 • og Spania

Skatteplikt til Spania

Skattemeldingsplikt i Spania som bosatt

 • Når du oppholder deg i Spania i mer enn 183 dager i løpet av inntektsåret
 • Når du har ektefelle og/eller mindreårige barn som bor fast i Spania

Skattemeldingsplikt i Spania som bosatt

 • Du har plikt til å levere skattemelding til Spania og opplyse om alle dine inntekter (globalt)

Ta kontakt med spanske skattemyndigheter for å avklare din skatteplikt til Spania >

SE SKATTEVERKET FOR OPPDATERTE REGLER OG LOVVERK: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/bosatt-i-utlandet/land/spania/

*Informasjonen er basert på offentlig tilgjengelig data og er på ingen måte juridisk rådgivning men er ment mer som en pekepinne i hva som har vært aktuellt historisk sett. jobbispania.com har på ingen måte ansvaret for at informasjonen er korrekt eller oppdatert, du har selv ansvar for å følge og holde deg til de aktuelle reglene som gjelder. Vi anbefaler å alltid ta kontakt med de relevante myndigheten for å sjekke hva som gjelder akuratt deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

📩 Få tips, nyheter og jobbtilbud fra Spania på epost!

Ved påmelding aksepterer du mottak av nyheter og jobbtilbud.
Du kan melde deg av når som helst.