right, advocacy, lex-4703922.jpg

Informasjon om arbeidstilatelse og skatt i Spania

1. ID nummer – NIE (Número de identidad de extranjero) Hvis planlegger å oppholde deg i Spania over en lengere periode, grunnet studier eller jobb eller om du skal investere i eiendom, bør du priotiere å søke om NIE-nummer (identifikasjonsnummer for utlendinger) Hva er NIE? Fra et lovgivningsmessig synspunkt er utlendingsidentifikasjonsnummeret (NIE) regulert av artikkel …

Informasjon om arbeidstilatelse og skatt i Spania Les mer »